مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مدیر گروه
 

علی معینی

استاد

برق- الکترونیک

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
علی پاینده
سلمان نیک صفت
 حسین صمیمی
سیدحمید حاج سید جوادی
محمود شعبان خواه
روح االله عابدیان
هادی امیری

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- کامپیوتر- نرم افزار- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
کارشناسی ارشد :
- کامپیوتر- نرم افزار - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

- فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

- شبکه‌های ارتباطی  - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

دکتری :
ندارد.