حفاظت فیزیکی و پرسنلی

اداره حراست
ایجاد فضای مطلوب و محیطی سالم برای گسترش و تعمیق فعالیت های فکری، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در محیط دانشگاه به عنوان رکن مهم توسعه کشور، از اهمیّت و اولویّت خاصی برخوردار است. بدون تردید دستیابی به این مهم جز با مشارکت و همدلی اقشار فرهیخته دانشگاهی اعم از استادان، دانشجویان و کارکنان شریف دانشگاه امکان پذیر نیست. فراهم نمودن ارتباط متقابل واطلاع رسانی شفّاف در عرصه های مختلف آموزشی، پژوهشی و اداری یکی از راهکارهای اساسی ایجاد اعتماد و جلب مشارکت دانشگاهیان در عرصه مدیریت دانشگاه است که قبل از هر چیز به بازنگری در خط مشی ها و نیز استفاده ازفن آوری اطلاعات نیازمند است.
اداره حراست پردیس کیش در راستای وظایف و مسئولیت های خود برآن است که به پشتوانه تجربیات مفید گذشته و بهره مندی از ایده های نوین و امکانات و راهکارهای جدید، همگام با سایر بخش های دانشگاه در جهت ایجاد محیطی سالم و پرنشاط همراه با امنیّت و قانونمندی تلاش نماید.
 
 وظایف و راهبردهای اصلی حراست پردیس :
در یک نگاه کلی وظیفه اصلی این اداره طبق شرح وظایف مدون، حفاظت و حراست از سلامت عمومی پردیس و تأمین امنیت لازم برای انجام فعالیت های قانونی است براین اساس می توان وظایف و راهبردهای ذیل را بعنوان منشور سازمانی و چارچوب فعالیت این اداره تعریف نمود:
1. تلاش برای ایجاد امنیّت در محیط های علمی وآموزشی با تاکید بر تعالیم ارزشمند اسلامی و رعایت قانون اساسی.
2. تدوین روش های پیشگیری از بحران در محیط های دانشگاهی، جلوگیری از تعرض به حریم دانشگاه و رایزنی و تعامل با سازمان های خارج از دانشگاه.
3.  نظارت براجرای قوانین و رعایت عدالت اجتماعی و مبارزه با معضلات موجود دراین زمینه.
4. تلاش برای تحکیم مبانی فرهنگی ایرانی- اسلامی و جلوگیری از تکوین و گسترش فرهنگ مخرب بیگانه در محیط های علمی و فرهنگی.
5. حمایت از فعالیت های قانونمند علمی، فرهنگی و سیاسی براساس آئین نامه ها و دستورالعمل ها.
6. تأکید برفعالیت های خودجوش و مستقل دانشجویی درتشکّل های دانشگاهی. 
7. فراهم آوردن زمینه مشارکت اقشار مختلف دانشگاهی به ویژه استادان وکارشناسان درطرح های حفاظتی دانشگاه.
8. سازماندهی امور مربوط به مستندسازی وقایع و حوادث دانشگاه، تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادها و اطلاع رسانی صحیح و به موقع.
9. رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار آنان.
10. تلاش در جهت استقرار نظام اداری شایسته سالار با تکیه بر شناسایی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص به رئیس پردیس.
11. اهتمام جدی در جهت تحقق سه شعار اصلی و اساسی حراست اثر گذار، تصمیم ساز و پاسخگو.
 
خدمات و فعالیت ها: 
1. ارائه خدمات لازم در مورد طراحی سیستم های حفاظتی پیشرفته به تناسب شرایط و نیازهای محیط.
2. ارائه اطلاعات و تهیه نشریات لازم در زمینه های مختلف امنیتی مورد نیاز دانشگاهیان با هدف آگاهی سازی و اطلاع رسانی.
3. رایزنی و ارتباط با مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی جهت حل مسائل و مشکلات احتمالی.
4. برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی درجهت ارتقاء سطح اگاهی عمومی افراد در زمینه تهدیدها و مسائل امنیتی.
5. تجزیه و تحلیل اخبارو اطلاعات واصله ازخارج و داخل محیط های دانشگاه جهت ارائه مشاوره به مسئولین دانشگاه برای اتخاذ تدابیر لازم.
6. دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویان، استادان وکارکنان دانشگاه درراستای تقویت و سالم سازی محیط های علمی و دانشگاهی.
7. همکاری وارتباط مستمر با تشکل ها و گروه های صنفی و دانشگاهی جهت حل مسائل و مشکلات وکمک به فعالیت قانونی آنها درسطح دانشگاه.
8. هماهنگی و ارتباط لازم باسایر مراکز دانشگاهی و سازمان های دولتی و دستگاه های مختلف درراستای حل مسائل دانشجویان، کارکنان واعضای هیأت علمی درحدود مقرّرات و مسئولیت اداری حراست.
9. شناسایی مکانیزم تخلفات عمده برای رسیدگی و مصون سازی محیط دانشگاه و پرسنل آن.
10. ارائه مشاوره واطلاع رسانی به بخش های مختلف درمواقع لزوم.
11. تصدی دبیرخانه محرمانه.
12. تأیید صلاحیت افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل و پست ها.
 
تلفن تماس : 44430055 -076(داخلی 110)
فاکس :        44433595-076
 
 
حفاظت فیزیکی و پرسنلی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
مهندس محمدرضا رفیعی مسئول حفاظت فیزیکی و پرسنلی 110  mohamadrafiee@ut.ac.ir