رئیس پژوهشکده علوم دریایی

 

احمد نوحه‌گر

استاد دانشکده محیط زیست

nohegar@ut.ac.ir

کارشناسان پژوهشکده

نام و نام خانوادگی سمت آدرس پست الکترونیک
فرناز عسگری کارشناس امور دفتری تهران kishpe@ut.ac.ir
نگار فاخته شاد کارشناس امور دفتری کیش Fakhtehshad@ut.ac.ir