درباره پژوهشکده علوم دریایی

 
مقدمه:
دریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که بهره مندی از منافع آن مستلزم برنامه ریزی دقیق و عزم ملی و همه جانبه کلیه دستگاه ها و نهادهای نقش آفرین در امور مرتبط با آن خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران با داشتن حدود 5800 کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران یک کشور دریایی محسوب می شود. ایران با سابقه حضور تاریخی در عرصه دریا، توانمندی های فنی و سرمایه غنی انسانی، می تواند اساس اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را بر پایه توسعه دریایی بنا کند. موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال-جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی به آب های آزاد و اشتغال زایی بالا، تنها بخشی از ظرفیت هایی است که به واسطه دریا در اختیار کشور قرار دارد. همچنین علوم دریایی با توجه به حوزه های متنوع آن از قبیل کشتی سازی، فراساحل، شیلات، حمل و نقل، صنایع نظامی، محیط زیست، گردشگری و...، به عنوان یکی از راهبردی ترین حوزه های پیشرفت کشور شناخته شده و توجه به آن موجب رشد و شکوفایی اشتغال و اقتصاد کشور می شود. پژوهشکده علوم دریایی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در این راستا با هدف تعامل سازنده و موثر در سطح کشور، خاورمیانه و منطقه آسیای غربی و کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی در حوزه علوم دریایی تاسیس می شود. 
 
اهداف: 
گسترش تحقیقات و مرزهای دانش در زمینه علوم مربوط به دریا و آبزیان با هدف بهبود استحصال از منابع دریا
انجام مطالعات دریایی از طریق تعامل با مراکز معتبر بین المللی
اجرای همایش، سمینار و کارگاه های آموزشی و پژوهشی با عنایت به تقاضاهای اقتصادی کشور و نیازهای منطقه ای و جهانی در حوزه علوم دریایی
بررسی، مطالعه و انجام پژوهش با هدف کمک به حفظ و تعادل اکوسیستم های دریایی
توسعه همکاری های ملی و منطقه ای از طریق انجام پژوهش های کاربردی حسب درخواست سازمان های ذیربط
گسترش استفاده از فناوریهای نوین در عرصه تحقیقات مربوط به دریا
انجام پژوهش برای بهره برداری اصولی منابع دریایی با توجه به ضرورت توسعه پایدار