معرفی مرکز آموزش های آزاد پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

تغییرات روز افزون و پیشرفتهای چشمگیر در پهنه  دانش ، مهارت و تکنولوژی ضرورت بهره گیری از ابزار آموزش را دو چندان کرده است به طوری که آموزش مداوم ، جزئی جدایی ناپذیر از زندگی جوامع توسعه یافته به حساب می آید و از آنجایی که تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی نه تنها یگانه مسیر آموزش نمی باشد بلکه اساسا برای همه افراد جامعه نیز مقدور نمی باشد، لذا بهره گیری از آموزش های کوتاه مدت با هدف ارتقای مهارتهای فنی ، انسانی و ادراکی مدیران، کارکنان و سایر افراد جامعه و هماهنگ کردن اطلاعات آنان با پیشرفتهای دانش بشری در حوزه های مرتبط با آنان بهترین گزینه جهت سوق دادن جامعه  به سمت پیشرفت های روزافزون خواهد بود. ضمن اینکه توسعه دانش و توانمندی برای کارکنان دستگاههای دولتی زمینه ساز ایجاد یک سیستم اداری متحول ، پویا ، مشارکت جو و مسئولیت پذیر خواهد بود.

       بخش آموزش های کوتاه مدت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران نیز با هدف اصلی خدمت به مردم جزیره زیبای کیش فعالیت خود را از دیماه سال 92 رسما آغاز نمود که مشروح فعالیتهای این واحد در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد؛ اما شاید بتوان مهمترین اهداف این واحد را در سه مورد ذیل خلاصه نمود: 

I. افزایش میزان مهارت و اشتغالزایی و به روز شدن اطلاعات مشاغل کارشناسی در بخشهای دولتی و خصوصی که نتیجه آن ارتقاء توان کارشناسی و افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمانها و بهبود کمّی و کیفی خدمات و تولید می باشد.

II. شکوفایی استعداد جوانان و ارتقاء کیفیت و نشاط زندگی.

III. ارائه دوره های آموزشی ویژه بانوان (مدیریت و اقتصاد خانواده، تربیت فرزند ) که ضمن افزایش دانش و توانمندی بانوان زمینه های مشارکت ایشان در جامعه و اداره بهتر اقتصادی و مدیریت در خانواده را فراهم می کند.