فرصت مطالعاتی دانشجویان

امور مربوط به فرصت‌های خارج و داخل با حمایت دانشگاه و یا حمایت سازمان امور دانشجویان از طریق واحد تبادلات دانشجویی - اداره کل اعضای هیأت علمی و دانشجویان بین‌الملل دانشگاه صورت می‌پذیرد. لذا بر همین...

  دوشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا در اکثر کشورهای جهان، تعطیلی دانشگاه‌ها و همچنین برگزاری کلاس‌های درسی به روش بر خط و ایجاد محدودیت‌های رفت و آمد موضوع تعیین سهمیه‌های فرصت تحقیقاتی خارج از...

  دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...