مهندسی مکانیک و مکاترونیک

مدیر گروه
 

قادر فرجی

دانشیار

 

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
فرشید نجفی
موسی آیتی
محمد ذاکرزاده
مسعود شریعت پناهی
محمد محجوب
محمد حداد
محسن حامدی
علیرضا آرایی
محمدرضا فراهانی

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- مکانیک- ساخت و تولید - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- مکاترونیک- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- مکانیک- ساخت و تولید - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.