مهندسی پلیمر

مدیر گروه
 

بابک کفاشی

دانشیار

مهندسی شیمی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
قدرت الله هاشمی مطلق
سیامک مطهری مقدم
پیام زاهدی
سید حسن جعفری امان آبادی

عناوین رشته‌ها و مقاطع دایر آن:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- پلیمر- صنایع پلیمر - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- پلیمر- صنایع پلیمر - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.