زبان انگلیسی

مدیر گروه
 

مهدی دهمرده

دانشیار

زبان انگلیسی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های سطح یک کشور بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
محمدرضا عنانی سراب  
مریم سلطان بیاد
علی اکبر خمیجانی فراهانی
عباسعلی  رضایی
علی سلامی
مجید نعمتی
سوده اقتصاد

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- آموزش زبان انگلیسی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- زبان و ادبیات انگلیسی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- آموزش زبان انگلیسی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- زبان و ادبیات انگلیسی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

اطلاعیه مهم:
 
قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز - ساعات مشاوره مدیر گروه در ایام تابستان در دفتر مجازی: روزهای زوج از ساعت 12 الی 13 از طریق لینک ذیل: