زبان انگلیسی

مدیر گروه
 

مهدی دهمرده

دانشیار

زبان انگلیسی

 

اطلاعیه مهم:

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز - ساعات مشاوره مدیر گروه در دفتر مجازی از طریق لینک ذیل:

https://web.kishdigital.ir/b/mah-qdq-2hz

شنبه: 18.00 الی 19.00

دوشنبه: 18.00 الی 19.00

پنجشنبه: 10.00 الی 11.00

 

اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های سطح یک کشور بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
محمدرضا عنانی سراب  
مریم سلطان بیاد
علی اکبر خمیجانی فراهانی
عباسعلی  رضایی
علی سلامی
مجید نعمتی
سوده اقتصاد

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- آموزش زبان انگلیسی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- زبان و ادبیات انگلیسی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- آموزش زبان انگلیسی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- زبان و ادبیات انگلیسی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.