مهندسی هوا و فضا

مدیر گروه
 

فتح الله امی

دانشیار

مهندسی مکانیک

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
کامبیز قائمی اسکویی
سیدآرش سیدشمس طالقانی
 میثم محمدی امین

عناوین رشته‌ها و مقاطع دایر آن:
کارشناسی :
ندارد.
کارشناسی ارشد :
- هوا و فضا- آیرودینامیک - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- هوا و فضا- آیرودینامیک- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.