مدیریت رسانه ای و مدیریت جهانگردی

مدیر گروه
 

طهمورث حسنقلی پور

استاد

مدیریت

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
یونس شکرخواه
آلبرت بغزیان
 علی اکبر فرهنگی
عبدالله گیویان
سهیلا بورقانی فراهانی
عباس عباسپور
حسن  قلی پور

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- ندارد.
کارشناسی ارشد :
- مدیریت رسانه-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

دکتری :

- - مدیریت رسانه-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.