نمایشگر یک مطلب

مدیر گروه
 

محمدرضا سعیدآبادی

دانشیار

ارتباطات بین الملل

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
یونس شکرخواه
آلبرت بغزیان
 علی اکبر فرهنگی
عبدالله گیویان
سهیلا بورقانی فراهانی
عباس عباسپور
حسن  قلی پور

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- ندارد.
کارشناسی ارشد :- مدیریت جهانگردی-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.

دکتری :