آزمایشگاه نفت

مسئول راه اندازی آزمایشگاه: دکتر علی نخعی

با توجه به اهمیت اندازه گیری ها و مطالعات  آزمایشگاهی در بخش آموزش و پژوهش مهندسی نفت، در سال 1393 فضایی جهت راه اندازی آزمایشگاه مهندسی نفت پردیس کیش دانشگاه تهران اختصاص یافت. در کنار تجهیزات اولیه موجود در آزمایشگاه از قبیل سانترفیوژ، همزن (Stirrer)، دستگاه تهیه آب مقطر و شیشه آلات آزمایشگاهی، مقادیری از افزودنی های سیال و سیمان حفاری، افزودنی های اسیدکاری، نمونه های نفت، آب مخزن و نمونه های سنگ مخزن توسط دکتر نخعی تهیه و در اختیار آزمایشگاه قرار گرفته است.  علاوه بر ماهیت آموزشی آزمایشگاه، بخشی از مطالعات اولیه آزمایشگاهی پایان نامه های دانشجویی  در این آزمایشگاه انجام شده است.
در سال 1396 با مساعدت معاونت محترم پژوهشی پردیس کیش، یک دستگاه فیلترپرس API و یک دستگاه ویسکومتر دورانی (مشابه مدل FANN) در اختیار آزمایشگاه قرار گرفت که هم اکنون در حال طی مراحل نصب و کالیبراسیون است. با راه اندازی این دو دستگاه، بسیاری از مطالعات مربوط به طراحی سیالات حفاری در این آزمایشگاه قابل انجام خواهد بود.