آزمایشگاه علوم سلولی و مولکولی

آزمایشگاه  گروه علوم سلولی و مولکولی با مساعدت مدیریت پردیس و همت مسئولان و استادان گروه پس از حدود دوسال برنامه ریزی برای اختصاص محل مناسب و سفارش و خرید تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز در تابستان سال  91  تاسیس شد. این آزمایشگاه  دارای دوبخش آزمایشگاه و اتاق کشت سلولی  است که به ترتیب در طبقات اول و همکف ، واقع شده اند. در کنار دستگاه ها وتجهیزات خریداری شده مواد شیمیایی ضروری و پایه ای نیز خریداری شده و در کارهای جاری مورد استفاده قرار می گیرد. بسته به نیاز، مواد خاص نیز برای دانشجویانی که کار خود را در این آزمایشگاه انجام می دهند خریداری می شود. کار تکمیل وسایل و تجهیزات این آزمایشگاه همچنان ادامه دارد و در سال گذشته تعدادی از تجهیزات ضروری دیگر به کمک طرح تجهیز آزمایشگاهها با دستگاه های ساخت داخل کشور، خریداری شده که بزودی به پردیس کیش منتقل خواهد شد. درحال حاضر تجهیزات اصلی در آزمایشگاه گروه شامل دستگاه های سانتریفیوژ یخچالدار، میکروسانتریفیوژ، PCR، ژل داک، بن ماری، فریزر 70- و هودهای لامینار و شیمیایی، انکوباتور شیکر دار و انکوباتور CO2 دار، و تجهیزات مورداستفاده در الکتروفورز پروتئین و  DNA است.
   در حال حاضر طرح ها و برنامه ها عمدتا مربوط به  بررسی پروتئین ها به کمک ژل الکتروفورزیس یک و دو بعدی است و کار های مبتنی بر مطالعات به کمک تکنیکهای  PCR است. همچنین این آزمایشگاه امکانات لازم برای کشت بافت های گیاهی و انتقال ژن را داراست.