آزمایشگاه شبکه و امنیت اطلاعات

دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات، یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است و در آن ابعاد کلی تأمین امنیت برای سیستم های پردازش اطلاعات مطالعه و بررسی می گردد و هدف از آن تربیت افرادی است که به منظور تأمین امنیت انواع سیستم های اطلاعاتی بتوانند راه حل های کاربردی ارائه دهند و با داشتن تبحر عملی و درک تئوری های لازم بتوانند طراحی، پیاده سازی و ارزیابی مفاهیم، تکنیک ها، روش ها و رویه های لازم برای امنیت اطلاعات را عملی سازند و نیز بتوانند پژوهش های اولیه در این زمینه دانش را انجام داده و سبب ارتقاء دانش و تکنولوژی مربوطه در کشور گردند.
در همین راستا پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران با راه اندازی گروه و آزمایشگاه امنیت اطلاعات سعی نموده تا در نیل به این هدف، در حد توان خود کوشا باشد.
آزمایشگاه امنیت اطلاعات این واحد دانشگاهی، با کمک دانشجویان رشته امنیت اطلاعات در زمینه های مختلف امنیت اطلاعات فعالیت داشته و تحقیقات و کارهای عملی مختلفی به انجام رسانیده است. همچنین این واحد همواره آمادگی ارائه مشاوره امنیتی به سایر واحد های دانشگاهی را تحت پوشش قوانین دانشگاه تهران داشته و اعضای آن، انجام پروژه های آموزش عمومی و تخصصی در زمینه امنیت اطلاعات، تست نفوذ، مشاوره امنیتی و سایر فعالیت های مرتبط با امنیت اطلاعات را در کارنامه خود به همراه دارند.

 

همچنین آزمایشگاه امنیت اطلاعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، یکی از شاخه های دانشجویی فعال انجمن رمز ایران است که در زمینه های مختلف علم رمزنگاری فعالیت داشته و با بهره گیری از آموزش های اساتید توانمند این رشته همواره در عرصه های ملی و بین المللی حضور فعال داشته است. ثبت و ارائه مقالات متعدد در زمینه های مختلف امنیت اطلاعات در مجلات و کنفرانس های داخلی و خارجی، کسب مقام در مسابقات نفوذ و دفاع در فضای مجازی و ارائه راهکارهای امنیتی به مدیران بخش های مختلف دانشگاه و سایر سازمان ها، از دیگر فعالیت های اعضای این آزمایشگاه است.
برخی از زمینه های تحقیقاتی فعلی در این آزمایشگاه عبارتند از

-    Authentication in RFID Systems
-    Defending against ROP, JOP attacks
-    Defending against DDoS attacks in WSN
-    Honeynet design
-    Security of routing protocols in Ad-hoc networks
-    Internet of Things' security
-    Key management in cloud computing
-    Social networks' security
-    Online payment systems' security.