آزمایشگاه روانشناسیآزمایشگاه روانشناسی با هدف ارتقاء رشته های مرتبط به روانشناسی در سال 94 به ابعاد 23 متر مربع راه اندازی گردید. آزمایشگاه دارای تجهیزات متفاوتی می باشد (که می توان به  دستگاه نوروفیدبک، دستگاه زمان سنج واکنش ساده، دستگاه ترسیم در آینه، دستگاه سنجش سرعت انگشتان، دستگاه لرزش سنجش، ماز یو شکل و ... ) اشاره داشت. این آزمایشگاه از فضای مناسبی به منظور برگزاری کلیه تستهای قلم کاغذی ( از جمله تستهای هوش کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، تستهای شغلی و…) برخوردار می باشد. جهت انجام امور پایان نامه، مقاله نویسی و پروژه های تحقیقاتی، امکانات موجود در اختیار اساتید محترم و دانشجویان گرامی قرار می گیرد.