آزمایشگاه علوم ورزشی

آزمایشگاه علوم ورزشی پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران در سال 1390 بر اساس مصوبه گروه علوم ورزشی در دو فاز راه اندازی شد. این آزمایشگاه از مهرماه سال 1390 دراختیار دانشجویان کارشناسی ارشد ، دکتری و اساتید رشته علوم ورزشی در زمینه انجام پایان نامه ها و رساله ها و پروژه های تحقیقاتی قرار گرفته است. آزمایشگاه علوم ورزشی پردیس بین الملل کیش در فضایی به ابعاد 520 متر مربع تعبیه شده است و دارای 3 آزمایشگاه با فضایی کاملا مجزا که شامل آزمایشگاه های آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، فیزیولوژی ورزشی ، یادگیری حرکتی می باشد . در حال حاضر این آزمایشگاه در بین دانشگاه های کشور یکی از غنی ترین آزمایشگاه های علوم ورزشی کشور می باشد. 

ویژگی های منحصر به فرد این آزمایشگاه ها عبارتند از:
تجهیزات به روز و پیشرفته دنیا
قابلیت انجام آزمون ها و تست های بسیار پیشرفته 
امکانات مناسب برای تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی 
امکان انجام مطالعات پیشرفته در حوزه های مختلف علوم ورزشی
امکانات ارزیابی بیماران و گروه های خاص علاقه مند به شرکت در فعالیت های ورزشی
امکان ارزیابی قهرمانان نخبه و سنجش قابلیت های آمادگی جسمانی
 
آزمایشگاه آسیب شناسی ورزشی : با بهره گیری از تجهیزات استاندارد مواردی در خصوص پاسچر، آسیب های ورزشی، تعادل، عملکرد عضلات در پوزیشن های مختلف ، دامنه حرکتی مفاصل و اندام ها ، ارگونومی.......  بررسی خواهد شد.
آزمایشگاه فیزیولوژی : با دستگاههای مختلف تست های مختلف ورزشی در خصوص عملکرد قلبی عروقی و تنفسی، میزان بافت های بدن، تعادل، عملکرد عضلات و ..... بررسی خواهد شد.
      آزمایشگاه یادگیری حرکتی : مواردی در خصوص رشد و نمو و همچنین بررسی رفتارهای حرکتی و روان شناسی رشد و روان شناسی ورزشی و ....... بررسی خواهد شد. 
 
لیست تجهیزات آزمایشگاه ها 
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی:
دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی (Gas Analyzer)
دستگاه اندازه گیری حجم های تنفسی (Spirometry)
دستگاه  الکتروکاردیوگرام  یا ثبت ضربان قلب (ECG)
دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن (Body Composition)
دستگاه تردمیل پزشکی) (Medical Treadmill
دستگاه دوچرخه پزشکی (Medical Bike)
دستگاه کارسنج دستی (Ergo Arm)
دستگاه لاکتومتر (Lactometer)
دستگاه کالیپر (سنجش چربی بدن) (Skinfold Caliper)
 
آزمایشگاه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی:
دستگاه تعادل سنج  بایودکس (Biodex Balance System SD)
دستگاه الکترومیوگرافی (سنجش فعالیت الکتریکی عضلات) (EMG)
دستگاه الکتروگونیامتر (Electrogoniometer)
مجموعه تجهیزات گونیامتری (Goniometer)
دستگاه دینامومتر دستی (Hand Dynamometer)
دستگاه دینامومتر عضلات پشت و پا (Back-Leg-Chest Dynamometer)
دستگاه انعطاف پذیری (Sit & Reach Test)
دستگاه آنتروپومتر (Large Anthropometer)
دستگاه اینکلاینومتر (Inclinometer)
 
آزمایشگاه رفتار حرکتی:
دستگاه سنجش وی ینا (Vienna Test System (VTS))
دستگاه بایوفیدبک (Biofeedback)
 
* لازم به ذکر است برخی از دستگاه ها به صورت مشترک مورد استفاده قرار می گیرد.   
 
دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی (Gas Analyzer) و دستگاه اندازه گیری حجم های تنفسی (Spirometry)
 
 
سیستم تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی  ساخت کمپانی cosmed  می باشد و قابلیت اندازه گیری بهره تنفسی ، شدت ضربان قلب ، میزان دی اکسید کربن ، میزان اکسیژن مصرفی ، محاسبه سوخت چربی و کربو هیدرات بدن را دارد. دقت و اعتبار این دستگاه بسیار بالا بوده و به صورت اتوماتیک پارامترهای قلبی تنفسی را تحلیل می کند. 
این دستگاه به روش نفس به نفس وضعیت عملکرد دستگاه قلبی تنفسی را در طول فعالیت های بدنی مختلف ارزیابی می‌کند. از دستگاه اسپیرومتری برای ارزیابی ظرفیت و توانایی ریه‌ها استفاده می‎‌شود.
                         
دستگاه  الکتروکاردیوگرام  یا ثبت ضربان قلب (ECG)
این وسیله دارای اعتبار به سزایی در سیستم های اندازه گیری فشار خون (BP) می باشد. 
 

دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن (Body Composition)
دستگاه سنجش ترکیب بدن مدل  BC-418 MAساخت Tanita آمریکا قابلیت اندازه گیری توده پروتئینی ، مواد معدنی ، بافت چربی ، توده بدون چربی ، وزن بدن ،  آب کل بدن ،  شاخص توده بدنی ، سن جسمانی ، آهنگ سوخت و ساز پایه ، تیپ بدنی ، نسبت دور کمر به باسن ، سطح چربی احشایی ، میزان چربی زیر پوستی ، قد و فشار خون را دارا می باشد. همچنین این دستگاه قادر به تعیین اهداف برای کنترل توده چربی بدن ، توده بدون چربی و وزن بدن است.
 
دستگاه تردمیل پزشکی) (Medical Treadmill
تردمیل پزشکی مدل ساخت Technogym  ایتالیا ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ را دارد ﮐـﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن آن را ﺟﻬﺖ آزﻣـﺎﯾﺶ  ﻫـﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژی ﻣﻨﺎﺳـﺐﮐﺮده اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺗﺮدﻣﯿﻞ را ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﺳـﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮوﺗﮑﻞﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . 

دستگاه دوچرخه پزشکی (Medical Bike)
دوچرخه پزشکی Bike Med ساخت شرکت ایتالیایی 
Technogym کارایی ویژه ای برای توانبخشی و تمرینات
 ورزشی دارد.این دستگاه برای استفاده در آزمایشگاه‌های 
ورزشی و باشگاه‌هایی که خدمات ارزیابی پزشکی ارائه می دهند
 نیز ایده آل است. این دستگاه می‌تواند با الکتروکاردیوگراف (ECG)
 نیز مورد استفاده قرار گیرد.

دستگاه کارسنج دستی (Ergo Arm)
 
با انتخاب طیف گسترده ای  از تمرینات که به سادگی با
تغییرجهت چرخش،طول و یا ارتفاع اهرم میسر می‌شود 
میتوان از این دستگاه جهت بهبود مشکلات مفصلی 
استفاده کرد.
. این دستگاه به کاربر این اجازه را می دهد تا بدون در
نظر گرفتن توانایی به انجام تمرینات قلبی-عروقی بپردازد.دستگاه لاکتومتر (Lactometer)
این دستگاه بدون نیاز به مراجعه به آزمایشگاه های تشخیص طبی قادر به اندازه گیری لاکتات خون در زمان بسیار کوتاه می باشد.


دستگاه کالیپر (سنجش چربی بدن) (Skinfold Caliper). 
دستگاه کالیپر جهت اندازه گیری ضخامت چین پوستی ساخته شده است و هدف از اندازه گیری چین پوستی برآورد چربی زیر جلدی می باشد

دستگاه تعادل سنج  بایودکس (Biodex Balance System SD)
این دستگاه وسیله ای برای ارزیابی تعادل دینامیک است. از این دستگاه می توان جهت تمرینات تعادلی و حس عمقی نیز استفاده کرد. دستگاه تعادل سنج در 12 سطح پایداری جهت محاسبه تعادل پویا و همچنین سطح ثابت جهت آنالیز به صورت ایستا قابل تنظیم است. این دستگاه دارای یک مانیتور در روبروی کاربر می باشد که همزمان قادر به ارائه بازخورد درباره میزان انحراف از خط فرضی ثقل است. دستگاه قادر به ثبت و ذخیره میزان انحرافات و نوسانات پوسچر می باشد. 
سیستم های تستی شامل:
تست خطر سقوط – تست بالینی تعامل حسی و تعادل (تست یکپارچه سازی سیستم بینایی، سیستم دهلیزی و سیستم حسی پیکری و تاثیر آنها بر تعادل) – سنجش محدوده ثبات – تعادل ورزشکاران با سطح پایداری کم