مرکز خدمات کامپیوتری

پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی کامپیوتر در جهان کنونی اثرات خاصی در امور و مسائل گوناگون جوامع بشری داشته و استفاده از آن پیشرفت سایر علوم را سرعت زیادی بخشیده است. افزایش روز ‌افزون مسائل، پیچیده‌تر شدن آنها، احتیاج به حل مسائل در زمان کوتاه و بهره‌برداری از حداکثر امکانات، نیاز به داشتن مراکز کامپیوتری با تجهیزات پیشرفته و افراد متخصص دارد تا بتوان جواب‌گوی احتیاجات بود. در همین راستا مرکز خدمات رایانه‌ای این پردیس با بررسی کمبودها، نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری اقدام به تدوین نیازهای دانشجویان و کارکنان در این زمینه نموده و با امکان سنجی و تعیین ابزار و سخت افزار مناسب برای رفع کمبودها گام بر می دارد. فعالیت های این بخش به شرح زیر می باشد:
1. بررسی و شناخت نرم افزارها و سخت افزارهای جدید و به کارگیری آنها،
2. به روز رسانی سیستم های کامپیوتری،
3. پشتیبانی و نگه داری سیستم ها از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری شامل شناسایی خطا، رفع خطا و افزودن امکانات جدید به سیستم ها،
4. رفع معایب نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر،
5. ارائه تجهیزات کامپیوتری و موبایل.