معرفی کانون

هزاران فارغ التحصیل دانشگاه در مناطق مختلف داخل و خارج کشور به فعالیت اشتغال دارند و با تقویت شبکه ارتباطی میان آنان زمینه مناسبی برای تبادل اطلاعات و تجربیات و همکاری‌ های مشترک فراهم می‌شود.
ارتباط فارغ‌ التحصیلان با دانشگاه موجب می‌شود که بازخورد خروجی دانشگاه قابل برگشت برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه باشد و زمینه برای ارتباط صنعت با دانشگاه فراهم شود
تسهیل ارتباط میان مراکز کار و کارآفرینی با فارغ‌ التحصیلان متخصص موجب گسترش زمینه‌های کسب کار در جامعه می‌شود. یکی از اهداف اصلی کانون فارغ التحصیلان ایجاد این ارتباط است
فارغ التحصیلان دانشگاه می‌توانند با حمایت مالی و معنوی از دانشگاه موجب رشد و توسعه‌ ی روز افزون دانشگاه شوند و آن را به دانشگاهی ایده آل برای تحصیل فرزندان خود و جامعه تبدیل کنند
کانون با انجام فعالیت های اجتماعی به ویژه برنامه های خانوادگی به رشد فرهنگ اجتماعی فارغ التحصیلان و جامعه کمک می‌کند