اهداف کانون

کانون دانش آموختگان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران  با هدف ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانش آموختگان با یکدیگر و آشنائی و بهره گیری موثرتر از امکانات و تجربیات علمی – فرهنگی اعضاء تشکیل شده است . کانون دانش آموختگان تشکیلاتی است غیر انتفاعی ، غیر سیاسی و غیر دولتی که با حمایت مستقیم دانش آموختگان ،مدیران، اساتید و مدرسین پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و سایر حامیان تشکیل گردیده و برای گسترش ارتباطات اجتماعی و فرهنگی میان دانش آموختگان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران  تلاش خواهد نمود .
مهمترین اهداف این کانون عبار تند از :
1-      استفاده از استعداد ها ، توان ،و بهره گیری ازنظرات و تجارب و تخصص دانش آموختگان
2-      ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین فارغ التحصیلان و دانشگاه و ایجاد زمینه ارتقاء علمی و تکمیل دانش و تجربه تخصصی اعضاء
3-   ایجاد ، سایت علمی ، برگزاری همایش های  آموزشی ، صنفی ، فرهنگی و... از دیگر فعالیتهایی است این کانون می تواند به آنها مبادرت نموده و از طریق آنها به ایجاد زمینه های رشد و بهره مندی اعضاء کمک نماید .
4-      ایجاد ارتباط و تعامل سازنده بین همکاران شاغل در عرصه های مختلف علمی و اجرایی کشور
5-      حضور موثر اعضاء ( دانش آموختگان ) در عرصه های فرهنگی جامعه علی الخصوص جامعه دانشگاهی