معرفی کارکنان معاونت اداری و پشتیبانی

معاونت اداری و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
یوکابد معصومی مسئول دفتر 147 r.masoumi@ut.ac.ir
دکتر حسین رجبی رئیس اداره اداری و رفاهی 45 Horajabi@ut.ac.ir
سارا محمدی مسئول امور پرسنلی 113 saramohamadi@ut.ac.ir
مرتضی محمدزاده مسئول دفتر تهران   mohamadzadeh2703@ut.ac.ir
مهندس صادق سقط چیان مدیر شعبه پارک علم و فن آوری پردیس بین المللی کیش 115 s.sabet.ut.ac.ir
شیما عزیزی کارشناس اداری و دبیرخانه 108 Shima.azizi86@ut.ac.ir
رضا عبدالمالکی رئیس حسابداری 236 r.abdolmaleki@ut.ac.ir
نرجس اوجی کارشناس حسابداری 123 n.ouji@ut.ac.ir
مژگان فرج پور کارشناس حسابداری 123 farajpour@ut.ac.ir
ستاره روزبهان کارشناس حسابداری 139 Setareh.roozbahan@ut.ac.ir
شهناز میر شمشیری مدیر امور دانشجویی و خوابگاه 47 mirshamshiri@ut.ac.ir
مهرداد نارویی کارشناس امور دانشجویی و خوابگاه ها 144 b.naroei@ut.ac.ir
نگار فاخته شاد کارشناس امور هنری موسیقی 135 fakhtehshad@ut.ac.ir
زهرا داودی مسئول امور پشتیبانی از تهیه بلیط 150 zdavoodi@ut.ac.ir
پریناز محمدی مسئول دبیرخانه 127 p.mohammadi93@ut.ac.ir
عباس سیف انباردار 154 Abbas.seif@ut.ac.ir
محمد قاسمی مسئول استاد سرا 169 Ghasemi.mohammad@ut.ac.ir
عباس سیف اپراتور 101-122-222 b.naroei@ut.ac.ir
زکریا امیری امین اموال 220