معاونت طرح، توسعه و سرمایه گذاری

کارکنان معاونت طرح، توسعه و سرمایه گذاری

پارک علم و فناوری
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
مهندس صادق سقط چیان مدیر شعبه پارک علم و فن آوری پردیس بین المللی کیش 115 s.sabet@ut.ac.ir

 

اداره فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
مهندس پیمان مظفری رئیس اداره فناوری اطلاعات 170 p.mozaffari@ut.ac.ir

 

مرکز آموزش­های تخصصی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
زهره طالبی رئیس مرکز آموزش­های تخصصی 350  
شکوفه مختاریان رئیس واحد آموزش زبان 120 Sh.mokhtarian@ut.ac.ir