معاونت طرح، توسعه و سرمایه گذاری

کارکنان معاونت طرح، توسعه و سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
یوکابد معصومی مسئول دفتر 147 r.masoumi@ut.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
مهندس صادق سقط چیان مدیر شعبه پارک علم و فن آوری پردیس بین المللی کیش 115 s.sabet@ut.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
مهندس پیمان مظفری رئیس اداره فناوری اطلاعات 170 p.mozaffari@ut.ac.ir
مهندس سینا سیاردوست کارشناس مسئول فناوری اطلاعات 117 s.sayardoost@ut.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
دکتر رضا نوری رئیس مرکز آموزش­های تخصصی 159 nuri_r۷@ut.ac.ir
شکوفه مختاریان رئیس واحد آموزش زبان 120 Sh.mokhtarian@ut.ac.ir