کارکنان حوزه معاونت علمی و پژوهشی

کارکنان حوزه معاونت علمی و پژوهشی

اداره آموزش
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
آزاده افشاریان زاده سرپرست اداره آموزش 46 afsharianzadeh@ut.ac.ir
نجمه هاشمی   مسئول دایره امتحانات 134  najmehhashemi@ut.ac.ir 
زهره فیروزی کارشناس آموزش 166 firouzi63@ut.ac.ir
بهنام محمدی پور کارشناس فارغ التحصیلان 227 b.mohammadipour@ut.ac.ir
شیرین امینی کارشناس آموزش 211 Shirin_amini@ut.ac.ir
مصطفی ارجمندی کارشناس آموزش 219 m_arjomandi1362@ut.ac.ir
سحر خانجان کارشناس آموزش 209 Sahar.khanjan@ut.ac.ir
گلناز زارع کارشناس امور پایان نامه ها 203 gzare@ut.ac.ir
جعفر احمدی مسئول پذیرش 201 jafar.ahmadi25@ut.ac.ir
مژده آرون کارشناس آموزش 167 Mojdeh.arvan@ut.ac.ir
فرزانه پری کارشناس آموزش 206 f.pari@ut.ac.ir
مریم اسدی بایگانی آموزش 228 maryamasadi@ut.ac.ir
علی ابراهیمی اپراتور آموزش 230 aliebrahimiarman@gmail.com

 

اداره پژوهش
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک

دکتر مهدیه آکوچکیان

رئیس اداره پژوهش

48

makoochakian@ut.ac.ir

نگار فاخته شاد

کارشناس پژوهش

135

fakhtehshad@ut.ac.ir

سارا دخت ملک محمدی

کارشناس پژوهش

290

Sara.dokht.malek@ut.ac.ir

دکتر رضا نوری

رئیس مرکز آموزشهای آزاد

 

nuri_r۷@ut.ac.ir

شکوفه مختاریان

کارشناس آموزشهای آزاد

120

Sh.mokhtarian@ut.ac.ir

دکتر علی دانشور کیان

رئیس کتابخانه

132

daneshvarkiyan@ut.ac.ir

وجیهه سعید

کارشناس کتابخانه

132

kishlib@ut.ac.ir  -  saeed64@ut.ac.ir

سمانه نقی پور

کارشناس کتابخانه

132

naghipoor@ut.ac.ir

طیبه زینلی

کارشناس کتابخانه

244

t.zeynali@ut.ac.ir

مهندس پیمان مظفری

سرپرست اداره فناوری اطلاعات

170

p.mozaffari@ut.ac.ir

مهندس سینا سیاردوست 

کارشناس فناوری اطلاعات 

 117

s.sayardoost@ut.ac.ir

 

اداره امور بین الملل
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
زهره فیروزی کارشناس آموزش 166  
دکتر خدیجه مجدالدین رئیس اداره جذب دانشجویان خارجی 208 m.majdeddin@ut.ac.ir
اکرم شریفی کارشناس بین الملل و روابط عمومی 137 asharifim@ut.ac.ir
سید مجید سیاه پوش کارشناس مرکز زبان  240 siyahpoush.majid@ut.ac.ir