کارکنان حوزه معاونت علمی

کارکنان حوزه معاونت علمی

اداره خدمات آموزشی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
آزاده افشاریان زاده رئیس اداره خدمات آموزشی 46 afsharianzadeh@ut.ac.ir
طیبه زینلی  مسئول دایره امتحانات 134  t.zeynali@ut.ac.ir
زهره فیروزی کارشناس آموزش 166 firouzi63@ut.ac.ir
بهنام محمدی پور کارشناس فارغ التحصیلان 227 b.mohammadipour@ut.ac.ir
شیرین امینی کارشناس آموزش 211 Shirin_amini@ut.ac.ir
مصطفی ارجمندی کارشناس آموزش 219 m_arjomandi1362@ut.ac.ir
سحر خانجان کارشناس آموزش 209 Sahar.khanjan@ut.ac.ir
گلناز زارع کارشناس امور پایان نامه ها 203 gzare@ut.ac.ir
جعفر احمدی مسئول پذیرش 201 jafar.ahmadi25@ut.ac.ir
مژده آرون کارشناس آموزش 167 Mojdeh.arvan@ut.ac.ir
فرزانه پری کارشناس آموزش 206 f.pari@ut.ac.ir
مریم اسدی بایگانی آموزش 228 maryamasadi@ut.ac.ir
علی ابراهیمی اپراتور آموزش 230 aliebrahimiarman@gmail.com
سید مجید سیاه پوش کارشناس آموزش  240 siyahpoush.majid@ut.ac.ir 

 

پژوهش
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک

دکتر مهدیه آکوچکیان

رئیس اداره پژوهش

48

makoochakian@ut.ac.ir

نگار فاخته شاد

کارشناس پژوهش

135

fakhtehshad@ut.ac.ir

 

مرکز آموزش های آزاد
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
 دکتر رضا نوری رئیس مرکز آموزشهای آزاد   nuri_r۷@ut.ac.ir
شکوفه مختاریان کارشناس مسئول مرکز آموزشهای آزاد 120 Sh.mokhtarian@ut.ac.ir
افسانه میلانی کارشناس مرکز آموزشهای آزاد 120  

 

کتابخانه
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
دکتر علی دانشور کیان رئیس کتابخانه  132 daneshvarkiyan@ut.ac.ir
افسانه میلانی کارشناس کتابخانه 244  

 

مرکز فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
مهندس پیمان مظفری رئیس مرکز خدمات فناوری اطلاعات 170 p.mozaffari@ut.ac.ir
مهندس سینا سیاردوست کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی 117 s.sayardoost@ut.ac.ir