کارکنان حوزه معاونت علمی

کارکنان حوزه معاونت علمی

نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
آزاده افشاریان زاده رئیس اداره خدمات آموزشی 46 afsharianzadeh@ut.ac.ir
سینا سیاردوست رئیس مرکز آموزش الکترونیکی 117 s.sayardoost@ut.ac.ir
زهره فیروزی مسئول دفتر معاونت علمی،
کارشناس مرکز زبان
کارشناس دانشجویان شاهد و ایثارگر
166 firouzi63@ut.ac.ir
بهنام محمدی پور مسئول فارغ التحصیلان 227 b.mohammadipour@ut.ac.ir
جعفر احمدی مسئول پذیرش 201 jafar.ahmadi25@ut.ac.ir
شیرین امینی مقاطع تحصیلات تکمیلی گروه معماری + طراحی صنعتی + مدیریت صنعتی + بهداشت مواد غذایی+بهداشت آبزیان 211 Shirin_amini@ut.ac.ir
مصطفی ارجمندی کارشناس آموزش (کلیه رشته های حقوق + زبان و ادبیات انگلیسی + زبان و ادبیات فارسی) 219 m_arjomandi1362@ut.ac.ir
سحر خانجان کارشناس آموزش 209 Sahar.khanjan@ut.ac.ir
مژده آرون کارشناس آموزش (زیست شناسی + علوم کامپیوتر + شیمی و نانوشیمی + علوم اقتصادی + بیوانفورماتیک + مدیریت بازرگانی + مدیریت کسب و کار MBA ) 167 Mojdeh.arvan@ut.ac.ir
معصومی کارشناس آموزش (کلیه رشته های گروه فنی و مهندسی + سازه های آبی) 206 f.pari@ut.ac.ir
سیدمجید سیاهپوش کارشناس آموزش ( کارشناسی معماری و طراحی صنعتی + علوم ورزشی + روانشناسی) 240 siyahpoush.majid@ut.ac.ir
مریم اسدی بایگانی آموزش 228 maryamasadi@ut.ac.ir
علی ابراهیمی اپراتور آموزش 230 aliebrahimi207@guest.ut.ac.ir
راضیه کزازی کارشناس آموزش (مدیریت دولتی + مدیریت مالی + حسابداری + علم اطلاعات + مدیریت جهانگردی + مدیریت رسانه + جغرافیا) + علوم ارتباطات + جامعه شناسی 299 razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir

 

 

پژوهش

نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
دکتر مهدیه آکوچکیان رئیس واحد پژوهش 48 makoochakian@ut.ac.ir
گلناز زارع کارشناس پژوهش و دفاع پایان نامه ها 203 gzare@ut.ac.ir
علی ابراهیمی کارشناس پژوهش و پروپوزال ها 135 Ali.abrahimi@ut.ac.ir

 

کتابخانه

نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
طیبه زینلی رئیس کتابخانه 132 t.zeynali@ut.ac.ir
افسانه عباس زاده میلانی کارشناس کتابخانه 162 af.milani@ut.ac.ir