معاون علمی

 
 
دکتر رضا نوری

استادیار

فیزیولوژی ورزشی

nuri_r7@ut.ac.ir
 
 
 
 
جهت برقراری ارتباط مستقیم با معاونت علمی پردیس بین المللی کیش می توانید صرفا از طریق واتساپ با شماره 09347687355 ارتباط حاصل فرمایید.
 

فرم تماس با معاون علمی پردیس کیش

Text to Identify