معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 
معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
از آواخر آبان‌ماه 1394 آقای دکتر صلاح کوچک‌زاده به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس بین المللی کیش منصوب شد. ایشان دانش‌آموخته دانشگاه اتاوا کانادا و اکنون استاد دانشگاه تهران است، پیش از این هم سمت‌هایی از قبیل معاون پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، رییس اداره پژوهشی آن پردیس و مدیر گروه مهندسی آبیاری و آبادانی را به عهده داشته است. تا کنون کتب و مقالات متعددی از آقای دکتر کوچک‌زاده به چاپ رسیده است و در مجامع حرفه‌ای تخصصی، انجمن‌ها و کمیته‌های علمی حضور فعال دارد.
 

معرفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی پردیس وظیفه اجرای آئین نامه ها و مقررات دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت پایش و ارتقاء کیفیت آموزشی را برعهده دارد. برخی از وظایف و اختیارات این معاونت به شرح ذیل است:
-اجرای امور مربوط به پذیرش و دانش آموختگی دانشجویان
- آمایش رشته ها و پیشنهاد ایجاد، بازنگری یا حذف رشته
- تدوین برنامه های درسی کلیه مقاطع و پیگیری امور جاری مانند ثبت نام، حذف و اضافه دروس
- بررسی و پایش وضعیت اموزشی گروه ها
- تنظیم خط مشی ها و چشم انداز آموزشی پردیس با عنایت به سیاست های کلی دانشگاه تهران و جایگاه و نقش پردیس در منطقه
- تلاش در جهت همگامی با برنامه های تقویت فضای آموزشی و مجازی دانشگاه تهران
- تدوین و ارائه گزارش های رسمی سالانه از وضعیت آموزشی پردیس