پذیرش کارشناسی ارشد بین المللی

اطلاعیه شماره یک

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، طبق مصوبه شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه و بر اساس تفاهم نامه با دانشگاه فورت وانگن آلمان، برای دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 از طریق بررسی سوابق علمی-پژوهشی و مصاحبه تخصصی دانشجو میپذیرد. دانشجویان این دوره، سال اول دوره کارشناسی ارشد خود را در پردیس بین المللی کیش و سال دوم را در دانشگاه فورت وانگن آلمان و در انستیتو ماشینکاری دقیق)KSF (حضور خواهند داشت و طبق مفاد تفاهم نامه، دو مدرک تحصیلی مجزا (Double Degree)، با عناوین "کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت و تولید دقیق" (Precision Manufacturing and Management) از دانشگاه فورت وانگن آلمان، و "کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید" از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران دریافت خواهند کرد.

ثبت نام الکترونیکی از مورخ 1399/10/11 لغایت 1399/11/30 می باشد. (تمدید شد)

لینک ثبت نام الکترونیکی:  https://ems1.ut.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm

واریز مبلغ 1200000 ریال (یک میلیون دویست هزار ریال) هزینه ثبت نام از طریق درگاه الکترونیکی (وجه پرداختی در صورت انصراف و یا عدم پذیرش به هیچ عنوان مسترد نمی گردد)

شرایط عمومی:

1- اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2- نداشتن سوء پیشینه کیفری به تشخیص مراجع ذی صلاح

3- نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی

تبصره: متقاضیان غیر ایرانی تابع مقررات و ضوابط مربوط به خود می باشند.

 

شرایط اختصاصی:

1- دارا بودن مدرک رسمی کارشناسی در یکی از رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی صنایع، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی معماری و طراحی صنعتی از دانشگاههای معتبر داخلی یا خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

توجه: تائید و یا معادل سازی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور بر عهده مراجع ذیصلاح وزارت علوم، تحقیقات وفناوری می باشد و لازم است متقاضی قبل از ثبت نام ، مدرک خود را به تائید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برساند.

2- داشتن حداقل میانگین معدل کل 14 از 20 در مقطع کارشناسی.

3- شرکت و قبولی در مصاحبه تخصصی به زبان انگلیسی (مصاحبه تخصصی با توجه به سوابق تحصیلی، علمی، پژوهشی، افتخارات علمی و نیز سوالات تخصصی از رشته مهندسی مکانیک-ساخت و تولید انجام می پذیرد).

تبصره: کلیه مدارک ارسالی متقاضی، در گروه مهندسی مکانیک پردیس بین المللی کیش بررسی و غربالگری میشود و سپس متقاضیان واجد شرایط، برای مصاحبه تخصصی دعوت خواهند شد. کمیته تخصصی مصاحبه شامل اساتید پردیس کیش و دانشگاه فورت وانگن آلمان میباشد.

4- تایید تسلط به زبان انگلیسی برای ورود به دوره توسط کمیته تخصصی مصاحبه و یا ارائه مدرک معتبر.

5- تایید تسلط به زبان آلمانی در سطح A2 قبل از اعزام به آلمان در سال دوم تحصیلی توسط کمیته تخصصی و یا ارائه مدرک معتبر.

سایر مقررات:

1- محل تحصیل، پردیس بین المللی کیش در منطقه آزاد کیش و دانشگاه فورت وانگن آلمان می باشد.

2- برنامه های آموزشی در پردیس بین المللی کیش مطابق تقویم آموزشی مصوب دانشگاه تهران و در آلمان بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه فورت وانگن می باشد.

3- برنامه ریزی تشکیل کلاسها در سال اول در پردیس کیش و در سال دوم در دانشگاه فورت وانگن آلمان خواهد بود و پذیرفته شدگان ملزم به حضور در کلاسها می باشند (در شرایط خاص، کلاسها به صورت الکترونیکی و مجازی برگزار میشود).

تبصره: دانشجویان در مدت تحصیل در پردیس کیش تابع مقررات آموزشی دانشگاه تهران و در مدت تحصیل در دانشگاه فورت وانگن آلمان تابع مقررات آموزشی آن دانشگاه خواهند بود.

4- کلیه امور مربوط به تامین خوابگاه، اقامت، تسهیلات رفاهی، بهداشتی و درمانی شامل بیمه و نیز هزینه های مربوط به اخذ ویزا و عزیمت به آلمان برعهده دانشجو میباشد.

5- دانشجو هنگام ثبت نام ملزم به پرداخت شهریه کامل هر نیمسال تحصیلی طبق جدول شهریه دوره است.

6- انتقال یا مهمان شدن پذیرفته شدگان این دوره به سایر پردیس ها/دانشکده ها و دانشگاهها ممنوع است.

7- کلیه دروس آموزشی دوره در سال اول تحصیلی در پردیس بین المللی کیش ارائه میشود. دانشجو در سال دوم تحصیلی در آلمان به امور پژوهشی و انجام پایان نامه خویش میپردازد.

تبصره: در صورت نیاز به تشخیص پردیس کیش و دانشگاه فورت وانگن، دروس مازادی برای دانشجویان در سال دوم در آلمان ارائه خواهد شد.

8- اگر به هر دلیل دانشجو موفق به عزیمت به آلمان نشود، پس از گذراندن موفقیت آمیز دروس و انجام پایان نامه در سال دوم تحصیلات خود در ایران، مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-ساخت و تولید از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران دریافت خواهد کرد.

9- تعریف، راهنمایی و ارزیابی پروژه کارشناسی ارشد دانشجویان این دوره به صورت مشترک، توسط اساتید دو دانشگاه انجام خواهد گرفت. و دفاع از پایان نامه با حضور اساتید راهنما و هیات داوران در پردیس کیش صورت می گیرد.

10- استفاده از مرخصی تحصیلی در طی این دوره مجاز نمیباشد.

 

شهریه دوره:

1- شهریه تحصیلی دوره برای ورودیهای سال تحصیلی 1400-1399 به شرح جدول ذیل است:

نیم سال دوم تحصیلی نیم سال اول تحصیلی سال اول

شهریه ثابت= 46908477

شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری= 3822172

شهریه ثابت= 46908477

شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری= 3822172

ثبت نام درپردیس بین المللی کیش (ریال)

130

130

ثبت نام در دانشگاه فورت وانگن (یورو)

نیم سال دوم تحصیلی

نیم سال اول تحصیلی

سال دوم

2730

2730

ثبت نام در دانشگاه فورت وانگن (یورو)

شهریه ثابت= 46908477

شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری (در صورت اخذ در ایران)= 3822172

*شهریه پایان نامه به ازای هر واحد= 4777716

شهریه ثابت= 46908477

شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری (در صورت اخذ در ایران)= 3822172

*شهریه پایان نامه به ازای هر واحد= 4777716

ثبت نام درپردیس بین المللی کیش (ریال)

 

*در صورتیکه دانشجو به هر دلیل قادر به عزیمت به آلمان نگردد، شهریه پایان نامه دو برابر محاسبه می شود.

 

2- مبلغ شهریه تعیین شده، شامل هزینه های خوابگاه، شرکت در کلاس زبان انگلیسی و آلمانی، ایاب وذهاب، بیمه، تغذیه و... نمی‌شود.

3- در صورت گذراندن دروس جبرانی، هزینه آن دروس مطابق با تعرفه تعیین شده دریافت میگردد.

4- در صورت انصراف دانشجو، شهریه واریزی به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.

5- پرداخت شهریه ریالی الزاماٌ از طریق درگاه الکترونیکی امکان پذیر است.

 

مدارک لازم جهت ثبت نام:

داوطلبان محترم جهت تقاضا برای بررسی مدارک و مصاحبه تخصصی و پذیرش در این دوره لازم است حداکثر تا تاریخ 1399/11/15 مدارک زیر را به آدرس kish@ut.ac.ir ارسال نمایند.

1- تکمیل و ارسال فرم ثبت نام موجود بر روی سایت پردیس کیش به زبان انگلیسی

2- عکس 4×3 پرسنلی

3- تمام صفحات شناسنامه

4- کارت ملی

5- گواهی دیپلم متوسطه و گواهی پیش دانشگاهی

6- گواهی پایان تحصیلات و ریز نمرات تایید شده مقطع کارشناسی

تبصره: داوطلبانی که دارای مدرک غیر رسمی دوره های آموزش های آزاد می باشند، باید مدرک آنان پیش از ثبت نام، به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

7- گواهی اشتغال به تحصیل تا تاریخ 1399/11/30 (خاص دانشجویان ترم آخر کارشناسی).

8- رزومه شامل سوابق تحصیلی، علمی، پژوهشی، افتخارات علمی و سوابق کاری.

9- گواهی سابقه کار و اشتغال در صنایع تولیدی مرتبط.

تذکر مهم: مدارک ارسالی ناقص مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 

نکات مهم:

1- مسئولیت صحت تمامی مدارک ارائه شده بر عهده داوطلب می باشد.

2- نقص مدرک یا ارسال مدارک غیر مربوط و یا وجود هر گونه مغایرت در مدارک ارسالی، در هر مرحله از پذیرش یاتحصیل، منجر به لغو قبولی خواهد شد و کلیه شهریه های دریافتی مسترد نخواهد شد.

3- ارائه اصل مدارک تحصیلی، ریزنمرات، تعهد محضری، و واریز شهریه تحصیلی، پس از اعلام نتیجه نهایی و پذیرش دانشجو الزامی است.

4- برگزاری کلاس ها و ادامه تحصیل در این رشته، منوط به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجویان در رشته برابر مصوبات دانشگاه است. فقط در صورت عدم تشکیل رشته، شهریه داوطلب مسترد و ثبت نام او کان لم یکن تلقی میشود.

5- پذیرفته شدگان می بایست حداکثر تا تاریخ 1399/11/30 دانش آموخته دوره کارشناسی باشند.

6- داوطلبانی که در حال حاضر دانشجوی ترم آخردوره کارشناسی هستند در صورت پذیرش، چنانچه در زمان ثبت نام موفق به اخذ گواهی فراغت از تحصیل نگردند، ارائه گواهی اتمام دوره شامل تعداد واحد گذرانده با ذکر معدل از دانشگاه مربوطه جهت ثبت نام الزامی است.

عناوین دروس مورد نیاز برای طول دوره به تفکیک نیمسال/دانشگاه محل ارائه:

تماس با پردیس بین المللی کیش:

داوطلبان محترم می توانند پس از مطالعه دقیق این اطلاعیه و دیگر اطلاعیه های مندرج در سایت انگلیسی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برای کسب اطلاعات بیشتر با مسئولین رشته تماس حاصل نمایند:

Ghader Faraji, PhD.

Associate Professor of Mechanical Engineering,

College of Engineering, University of Tehran, Iran.

Tel: +98 76 44434332-3

Fax: +98 76 44432683

Email: ghfaraji@ut.ac.ir

web: https://kish.ut.ac.ir/en/home

 

Bahman Azarhoushang, Prof. Dr.-Ing.

Furtwangen University,

KSF, Germany.

Tel: +49 7720 307-4215

Email: aza@hs-furtwangen.de

web: https://www.hs-furtwangen.de, https://ksf.hs-furtwangen.de

پیوست ها :

1-شیوه نامه اجرایی پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد مشترک مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با دانشگاه فورت وانگن آلمان1400-1399

2- Program description

3- Fortwangen-UTKIC-Application Form(PDF File)

4- Fortwangen-UTKIC-Application Form(Word File)

4- Fortwangen-UTKIC-Dual Degree Program-EN