پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

 
پذیرش کارشناسی ارشد
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد، برای سال تحصیلی  1400-1399 در رشته های  زیر دانشجو می پذیرد.
.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و برای ثبت نام (بعد از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح) به همین سایت ( http://kish.ut.ac.ir) مراجعه نمایند.
 تلفن تماس: 56-4430055 -0764 یا 4435200 -0764داخلی 201 و 4435201 -0764( همه روزه  بجز پنجشنبه و جمعه از ساعت 8صبح لغایت 15عصر )
 
رشته ها کارشناسی ارشد
گروه علوم اجتماعی و رفتاری
مدیریت کسب وکار گرایش  بازاریابی  
مدیریت کسب وکار گرایش استراتژی 
مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
مدیریت بازرگانی گرایش  بازاریابی 
مالی گرایش بانکداری
  مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
 کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید  
مدیریت رسانه
مدیریت جهانگردی گرایش بازار یابی جهانگردی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش 
 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  گرایش حرکات اصلاحی 
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور 
 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی
اقیانوس شناسی فیزیکی 
روانشناسی عمومی
گروه علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی
آموزش زبان انگلیسی
حقوق خصوصی
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
حقوق نفت وگاز
گروه علوم پایه
زیست شناسی سلولی وملکولی
گروه فنی و مهندسی
مهندسی نفت  گرایش مخازن هیدروکربوری
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری 
مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار
مهندسی عمران گرایش سازه
مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
مهندسی طراحی محیط زیست
مهندسی محیط زیست گرایش سواحل
مهندسی انرژی های تجدید پذیر
گروه هنر
مهندسی معماری
معماری و انرژی
معماری داخلی
 مدیریت پروژه و ساخت 
ارتباط تصویری
برنامه ریزی شهری
طراحی صنعتی