رستوران و کافی شاپ

برای بهبود پایداری و تامین نیازهای غذایی ارایه تسهیلات ویژه رفاهی، خدماتی و تنوع بخشی به خدمات تغذیه ای دانشجویان، کارکنان و اساتید از جمله اهداف راه اندازی کافی شاپ و رستوران پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران می باشد. 
ایجاد تنوع غذایی مناسب، افزایش رضایتمندی، استفاده از غذاهای سالم، تنوع در منوی غذایی، افزایش قدرت انتخاب دانشجویان، کاهش هزینه های دانشجویی و کیفیت ارایه خدمات مدرن از جمله اهداف خدمات تغذیه ای این پردیس به شمار می آید. 
رستوران و کافی شاپ پردیس بین المللی کیش نسبت به ارائه غذای روز، فست فود و انواع نوشیدنی سرد و گرم، صبحانه و ناهار با قیمت مطلوب اقدام می کند.
 
دانشجویان، کارکنان و اساتید می‌توانند جهت تهیه غذای خود به بخش کافی شاپ و رستوران مراجعه نموده و غذای مورد نظر خود را انتخاب و با استفاده از ﻛﺎرت‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻳﺎ ﻣؤﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻀﻮ ﺷﺘﺎب، غذای دلخواه خود را دریافت نمایند.