کانون‌های فرهنگی

 کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان با هدف زمینه‌سازی رشد خلاقیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، سامان‌دهی خواسته‌ها و تلاش‌های خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان، حمایت و هدایت این گروه از فعالیت‌ها برای نیل به ارزش‌های متعالی اسلام-ایرانی و به منظور تأکید بر هویت ملی، اسلامی و دانشگاهی، ارتقای سطح همکاری جمعی و تعمیق فرهنگ مشارکت در زمینه‌های دینی، ادبی، هنری، فعالیت‌های داوطلبانه و محیط زیست در دانشگاه فعالیت می‌کنند. هر دانشجو می‌تواند بر حسب علاقمندی، حداکثر در سه کانون فرهنگی عضو شده و فعالیت نماید. خواهشمند است جهت عضویت در کانون‌های زیر بر روی فرم ثبت عضویت کلیک نموده و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمائید.

فرم ثبت عضویت