وام شهریه

 

به منظور رفاه حال دانشجویان و تسهیل در پرداخت شهریه تحصیلی، صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری وام شهریه تحصیلی در مدت زمان تعیین شده توسط اداره کل امور دانشجویی دانشگاه تهران از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به دانشجویان متقاضی اعطا می شود. مبلغ وام در هر نیمسال تحصیلی برای دوره ی کارشناسی 7,500,000 ریال، کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 15,000,000 ریال و برای مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته 35,000,000 ریال می باشد. دانشجویان علاقمند به استفاده از این تسهیلات پس از اعلام امور دانشجویی (غالباً در ابتدای هر نیمسال تحصیلی) ابتدا نسبت به ثبت نام کامل آموزشی و انتخاب واحد اقدام نموده، شهریه مربوط به آن نیمسال را به طور کامل واریز کرده و سپس نسبت به ثبت نام طی دو مرحله، به شرح ذیل اقدام فرمایند.
 
 
مراحل ثبت نام :
در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران (گلستان) به آدرس اینترنتی ems.ut.ac.ir درخواست خود را با تکمیل و ارسال فرم های مورد نیاز ثبت کنید.
تذکر1: ثبت درخواست، به منزله اتمام مراحل ثبت نام نیست. بدون ارسال مدارک و تأیید آنها توسط کارشناس امور دانشجویی، به درخواست دانشجو ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر2: حداقل تعداد واحد جهت ثبت نام وام شهریه در دوره کارشناسی ارشد 8 واحد و در دوره دکتری 6 واحد می باشد.
تذکر3: متقاضیان بایستی در اولین مراجعه به پردیس، اصل سند تعهد محضری و گواهی کسر از حقوق را به امور دانشجویی تحویل دهند. این فرم بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به طور دقیق و خوانا تنظیم شده و به ثبت برسد. ارائه سند تعهد محضری برای کلیه وام های درخواستی در کلیه مقاطع تحصیلی دانشجویان فقط یکبار کافی است. لازم به ذکر است سند تعهد ثبت شده قبل از سال 1390 قابل پذیرش نمی باشد.
بازپرداخت وام شهریه با 4% کارمزد صورت می پذیرد که توسط صندوق رفاه دانشجویان با اصل بدهی جمع و محاسبه می-گردد. این وام بابت هزینه شهریه دانشجو است و صرفاً به حساب دانشگاه واریز می شود و بازپرداخت وام پس از فارغ التحصیلی خواهد بود. دانشجویانی که مایل به تقسیط بدهی خود (اقساط60 ماهه) می باشند، بایستی حداکثر 9 ماه پس از فراغت از تحصیل، ضمن مراجعه به امور دانشجویی پردیس، با پرداخت 10% از کل بدهی، دفترچه اقساط مربوط به وام را از امور دانشجویی و فرهنگی دریافت نمایند، در غیر این صورت طبق مقررات صندوق رفاه دانشجویان بایستی کل بدهی خود را نقداً بپردازند. اصل مدرک تحصیلی دانشجو تا تسویه حساب کامل بدهی مسترد نخواهد شد.
 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام شهریه:
1 - اصل و تصویر سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمی، پیمانی و یا کارمند بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق در دفتر اسناد رسمی) (نمونه فرم جهت ارائه به دفتر اسناد رسمی).
تبصره: دانشجویانی که متقاضی وام تحصیلی می باشند، باید سند مذکور را سریعاً به امور دانشجویی و فرهنگی ارائه نمایند.
2- گواهی کسر از حقوق ضامن.
شایان ذکر است ضمانت بازنشستگان سایر دستگاه ها به غیر از نیروهای مسلح فقط در صورت ارائه گواهی کسر از حقوق ضامن ، برای صندوق رفاه دانشجویان امکان پذیر است.
3 - تصویر آخرین حکم استخدامی یا بازنشستگی (برای کارکنان دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی شامل وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و غیره الزامی نیست، ولی ارائه گواهی معتبر از آخرین محل خدمت آنان، جهت معرفی به صندوق رفاه دانشجویان الزامی است).
4 - تصویر آخرین فیش حقوقی.
توجه : تمامی گواهی های مذکور، باید صرفاً با عنوان صندوق رفاه دانشجویان - وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادر گردد در غیر این صورت فاقد ارزش خواهد بود.
 
مراحل دریافت وام:
1 – ثبت درخواست وام و الصاق مدارک مربوطه در سامانه گلستان توسط دانشجوی متقاضی وام.
2 – بررسی درخواست وام و اظهار نظر براساس مدارک و اطلاعات متقاضی توسط کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی.
3 – در صورت تایید درخواست در سامانه گلستان، ثبت درخواست در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی.
4 – بررسی درخواست ها، ایجاد لیست، اختصاص اعتبار به لیست های درخواست و ارسال به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط اداره کل امور دانشجویی دانشگاه تهران.
5 – بررسی لیست های درخواست، تامین اعتبار و ارسال لیست های درخواست به امور مالی صندوق رفاه توسط امور دانشجویان صندوق رفاه.
6 – انجام امور مالی و واریز مبالغ وام ها به حساب های تعیین شده توسط امور مالی صندوق رفاه دانشجویان.
 

 

 

 

شرح مقررات عمومی

 

1. دارا بودن اولویت نیاز مالی (به تشخیص معاونت محترم دانشجویی).
2. دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی.
3. عدم استفاده از بورس تحصیلی، کمک و یا وام موسسات دیگر.
4. عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت می باشد (به استثنای کار دانشجویی). 
5. زمان شروع اقساط کلیه وام ها (به جز انواع ودیعه مسکن که می بایست بصورت یکجا پرداخت شود)، 9 ماه بعد از پایان تحصیل می باشد (در رابطه با آقایان طول مدت نظام وظیفه در صورت مشمول بودن محاسبه می شود.) 
6. در صورتی که مطلبی خلاف واقع در اطلاعات متقاضی وام مشاهده و اثبات شود، می بایست کلیه وجوه دریافتی را با احتساب هزینه های مربوطه به صورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نماید و پس از آن نیز حق استفاده از وام و یا تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان را نخواهد داشت. 
 
 

شرح شرایط آموزشی درخواست وام

 

1. تمام وقت بودن آموزشی دانشجو (اخذ حداقل تعداد واحد های مورد لزوم طبق مقررات آموزشی).
تبصره: چنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی کفایت می کند. 
2. مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل.
تبصره 1: اختصاص وام به دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول و دوم بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت. 
تبصره 2: دانشجویانی که دو نیمسال متوالی مشروط شوند از دریافت هرگونه وام در نیمسال بعدی مشروطی، محروم می باشند. 
تبصره 3: در صورت تشخیص کمیسیون موارد خاص یا شورای آموزش دانشگاه مبنی بر بلامانع بودن ادامه تحصیل دانشجو، پرداخت وام تحصیلی و مسکن بلامانع است. 
 
سنوات تحصیلی مجاز برای استفاده از وام های صندوق رفاه دانشجویان به شرح زیر می باشد: 
1. مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 4 نیمسال تحصیلی.
2. مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 8 نیمسال تحصیلی.
3. مقاطع دکترای حرفه ای حداکثر 12 نیمسال تحصیلی.
4. مقطع دکترای تخصصی پیوسته حداکثر 18 نیمسال تحصیلی.
تبصره 1: مرخصی تحصیلی مجاز تایید شده توسط اداره آموزش دانشگاه، جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه نمی گردد. 
تبصره 2: در موارد استثنایی با تصویب صندوق رفاه دانشجویان و تایید معاون دانشجویی دانشگاه یک نیمسال به مدت وام ها اضافه می شود. 
تبصره 3: چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره ای از تحصیل از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزء سنوات تحصیلی وی محسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره می تواند استفاده نماید.