پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی کیش

  پردیس بین الملل دانشگاه تهران - کیش در مقطع کارشناسی از طریق سوابق تحصیلی با مجوز سازمان سنجش آموزش کشور دانشجو می پذیرد. پیوست ها : کد رشته های اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ...

  شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ بیشتر بدانید...

***  لینک ثبت نام  ***   ویدئوی راهنمای ثبت نام الکترونیکی دکتری تخصصی پردیس بین المللی دانشگاه تهران - کیش     مدارک لازم...

  شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...