معرف پارک علم و فناوری پردیس بین المللی کیش

معرفی مدیر

مهندس صادق سقط چیان مقدم ثابت

آدرس پست الکترونیکی: s.sabet@ut.ac.ir

شماره تماس : 07644433757

معرفی پارک های علم و فناوری

پارک های علم و فناوری در سراسر دنیا با هدف کلی توسعه فناوری و کسب و کارهای دانش محور تشکیل می شوند. شهرک‌ها و پارک‌های علم و فناوری از دهه ۱۹۶۰ ابتدا در آمریکا و پس از آن در دیگر کشورهای جهان گردید که به عنوان حلقه‌ای از زنجیره اقتصاد مبتنی بر فناوری توسعه یافتند. پارک های علم و فناوری مهمترین مراکزی هستند که کارآفرینان را از مرحله ایده تا تبدیل آن به محصول و حضور در بازار رقابتی مورد حمایت قرار می دهند. برای دستیابی به این اهداف، یک پارک علمی، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه ها، موسسه های تحقیق و توسعه، شرکت های خصوصی و بازار را به حرکت انداخته و مدیریت می کند، همچنین رشد شرکت های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی تسهیل می کند. از آنجا که یکی از موانع توسعه علمی و اقتصادی عدم ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت است پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، به دنبال ایجاد نظام کامل نوآوری از دانشگاه تا بازارهای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد. ثروت آفرینی برای دانشگاه از طریق ثروت تولید شده از شرکت های زایشی، تربیت نسل جدیدی از صنعت گران و فناوران با اخلاق و متعهد به کیفیت و توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری، محورهای اصلی فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.
شعبه پردیس بین المللی کیش با تکیه بر توان بالای اساتید نخبه کشور، با رویکرد هم افزایی گروه های مختلف آموزشی در یک مکان و با توجه به امکانات و شرایط ویژه مناطق آزاد بر آن است که در راه تعالی ساختارهای نوین کسب و کار و اجرایی نمودن آن در راستای اهداف عالی دانشگاه تهران گام بردارد.