مقررات زبان عمومی

مقررات زبان عمومی:
 
 
کلیه پذیرفته شدگان مقطع دکتری که فاقد مدرک زبان عمومی می باشند موظف به کسب نمره قبولی درآزمون  های زبان و اتمام  واحد های آموزشی خود تا قبل از آزمون جامع (مطابق با آیین نامه آموزشی ) هستند، درغیراینصورت به هیچ عنوان مجوز شرکت درآزمون جامع و ادامه تحصیل را نخواهد داشت .
 
ضمن اینکه آزمون های دانشگاه های سطح یک کشور نیز مورد تایید می باشد.
 
 تذکر مهم: مدرک آزمون TOEFl IBT نسخه خانگی (Home edition) از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ به بعد جهت معادل سازی برای دانشجویان مورد پذیرش نمی باشد.