آیین نامه انجمن های علمی دانشجویان

«انجمن‌های علمی دانشجویی با هدف شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت‌های علمی، متشکل از دانشجویان علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های علمی در یک دانشگاه، دانشکده و یا گروه آموزشی می‌باشد. دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، اعضای انجمن علمی متناظر با همان رشته به شمار می‌روند. اولین انجمن علمی بین رشته‌ای علم و فرهنگ پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در دی ماه سال ۹۸، تأسیس گردید.