آیین نامه انجمن های علمی دانشجویان

‌‌‌‌‌‌‌انجمن‌های علمی دانشجویی با هدف شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت‌های علمی، متشکل از دانشجویان علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های علمی در یک دانشگاه، دانشکده و یا گروه آموزشی می‌باشد. دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، اعضای انجمن علمی متناظر با همان رشته به شمار می‌روند. اولین انجمن علمی بین رشته‌ای علم و فرهنگ پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در دی ماه سال ۹۸، تأسیس گردید.
از افراد علاقه مند دعوت می شود جهت عضویت در انجمن علمی بین رشته‌ای علم و فرهنگ پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران به آدرس زیر مراجعه نموده و فرم مربوطه را تکمیل فرمایند.
 
 

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویان

شرایط عمومی:
1. اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه،
2. عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی،
3. در مواردی که فرد دارای محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر است، تشخیص صلاحیت داوطلبی بر عهده امور دانجشویی و کمیته انضباطی دانشگاه می باشد،
4. گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی،
5. عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته.

شرایط اختصاصی:
1. معدل نیم سال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیم سال و یا کمتر از 14 نباشد.
2. داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده در نشریات علمی ترویجی، علمی پژوهشی یا علمی مروری نشریات علمی تخصصی مشروط به تأیید مدیر گروه یا استاد مشاور انجمن،
3. اجرا یا همکاری در اجرای یک طرحپژوهشی و ارائه تأییدیه از کارفرما یا مجری طرح،
4. تألیف یا همکاری در تألیف یا ترجمه کتاب، 
5. همکاری و مشارکت در اختراع ثبت شده یا طرح کارآفرینی مورد تأیید مراجع ذیصلاح.
 
 تبصره:  داوطلبان باید واجد همه بندهای شرایط عمومی باشند اما داشتن حداقل یکی از شرایط اختصاصی کفایت می کند.