آیین نامه انجمن های علمی دانشجویان

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، پردیس کیش به منظور شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت های علمی دانشجویان و همچنین بهره گیری از توانمندی آنان، در نظر دارد با تشکیل کمیته اقدام به تأسیس اولین شاخه انجمن علمی در این پردیس نماید. لذا خواهشمند است افراد واجد شرایط با مطالعه آیین نامه ی مربوطه و همچنین با رعایت قوانین انتخابات در دو شاخه ی عمومی و اختصاصی که به شرح ذیل می باشد، تا تاریخ 1398/10/13 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویان

شرایط عمومی:
1. اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه،
2. عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی،
3. در مواردی که فرد دارای محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر است، تشخیص صلاحیت داوطلبی بر عهده امور دانجشویی و کمیته انضباطی دانشگاه می باشد،
4. گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی،
5. عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته.

شرایط اختصاصی:
1. معدل نیم سال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیم سال و یا کمتر از 14 نباشد.
2. داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده در نشریات علمی ترویجی، علمی پژوهشی یا علمی مروری نشریات علمی تخصصی مشروط به تأیید مدیر گروه یا استاد مشاور انجمن،
3. اجرا یا همکاری در اجرای یک طرحپژوهشی و ارائه تأییدیه از کارفرما یا مجری طرح،
4. تألیف یا همکاری در تألیف یا ترجمه کتاب، 
5. همکاری و مشارکت در اختراع ثبت شده یا طرح کارآفرینی مورد تأیید مراجع ذیصلاح.
 
 تبصره:  داوطلبان باید واجد همه بندهای شرایط عمومی باشند اما داشتن حداقل یکی از شرایط اختصاصی کفایت می کند.