انجمن ورزشی پردیس کیش

انجمن ورزشی دانشجویی نهادی است دانشجویی که به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های خودجوش ورزش دانشجویان و با عضویت دانشجویان علاقه مند به فعالیت های ورزشی، در سطح خوابگاه یا دانشکده در راستای سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اهداف زیر تشکیل می  گردند.
اهداف انجمن ورزشی دانشجویی عبارتند از :
1. تقویت مدیریت نیروهای انسانی ورزش دانشگاه های کشور از طریق توسعه مشارکت سنجیده و قانونمند دانشجویان و تفویض اختیارات به آنها،
2. توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم سازی و تنظیم برنامه های قابل اجرا و جلب همکاری آنها در اجرا،
3. ایجاد محیطی مملو از همکاری، تعاون و تقویت روحیه معاضدت و مشارکت بین اقشار دانشجویی و دانشگاهی.
اولین انجمن ورزشی پردیس کیش با هدف تعمیم و گسترش ورزش در خوابگاه‌ها و دانشگاه و در دی ماه سال 98 اقدام به تأسیس اولین شاخه انجمن ورزشی خوابگاه و دانشگاه در این پردیس نموده است. تاریخ برگزاری انتخابات آتی متعاقباً اعلام می گردد.
 
شرایط عضویت دانشجویان
الف) نداشتن حکم قطعی در کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در زمینه‌های آموزشی و اخلاقی،
ب) داشتن تبحر و تجربه در یکی از رشته‌های ورزشی،
ج) در زمان انتخابات، دانشجویانی که در نیمسال آخر سال تحصیلی خود هستند نمی‌توانند نامزد عضویت در انجمن باشند،
د) برای عضویت در انجمن ورزشی خوابگاه، اسکان دانشجو در خوابگاه ضروری است،
ه) هر دانشجو مجاز است فقط در یکی از انجمن‌های ورزشی عضویت داشته باشد. (عضویت در شوراهای صنفی و سایر تشکل‌ها و انجمن‌های علمی، هنری و فرهنگی بلامانع است.)