شرایط انتقال دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور

شرایط انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور به پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به منظور جلوگیری از خروج سرمایه های معنوی و همچنین جلوگیری از صرف هزینه های گزاف و خروج سرمایه زیاد از کشور توسط دانشجویان عزیز ایرانی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل می باشند، به پذیرش و انتقال دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه تهران می پردازد.
شرایط عمومی و اختصاصی:

1- معتبر بودن مؤسسه مبدأ از نظر اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
2- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل در دانشگاه مبدأ و دانشگا هتهران از نظر مقررات آموزشی و خدمت نظام وظیفه
3- نداشتن بیش از یک سال وقفه تحصیلی در زمان ارائه درخواست انتقال

4- دارا بودن دیپلم دوازده ساله یا پیش دانشگاهی یا معادل ارزشیابی شده آن به تأیید وزارت آموزش و پرورش

5- دارا بودن مدرک تحصیلی هر دوره برای ورود به دوره بعد که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

6- برای انتقال در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دانشجو باید یک نیمسال تحصیلی با حداقل 6 واحد درسی از دروس اصلی را در نظام واحدی یا معادل آن را در یک سال تحصیلی در نظام سالانه (با حداقل میانگین کل نمرات٣ از ٤) یا معادل آن بر اساس تشخیص شورای انتقال در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
7- دانشجویان دوره دکتری تخصصی حداقل یکسال اشتغال به تحصیل داشته باشند.

دانشجویان متقاضی انتقال در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی می بایست کلیه مدارک لازم را جهت بررسی اولیه به دفترخدمات آموزشی دانشگاه تهران به صورت حضوری و یا از طریق پست الکترونیکی ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر از مدارک مورد نظر به سایت http://iso.ut.ac.ir مراجعه فرمایید.


آدرس دفتر خدمات آموزشی دانشگاه تهران :

نشانی:خیابان ١٦ آذر، نبش خیابان نصرت، پلاک٥٨، طبقه٦، کدپستی ١٤١٧٩٦٥٤٦٣

ایمیل:

isoapplication@ut.ac.ir
تلفن:
٦٦٤١٩٨٣٧ و ٦١١١٣٢٩٨
دورنگار:
٦٦٩٦٣٩٢٨

جهت تسریع در روند بررسی پرونده های انتقالی، دانشجویان ضمن تکمیل فرم تقاضای انتقال به پردیس بین الملل کیش میبایست مدارک ذکر شده در فرم را به همراه فرم تکمیل شده ، همزمان با ارسال مدارک به دفتر خدمات آموزشی دانشگاه تهران، به دفتر روابط بین الملل کیش دانشگاه تهران نیز ارسال نماید.


آدرس پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران:

جزیره کیش – بلوار میرمهنا- ابتدای نیایش – کد پستی55665-79416


ارتباط با واحد بین الملل پردیس بین المللی کیش:

ایمیل: kish@ut.ac.ir
تلفن: 4430055-0764 داخلی 208

لازم به ذکر است که ارائه معرفی نامه از دفتر خدمات آموزشی دانشگاه تهران جهت انتقال الزامی می باشد. لذا بررسی مدارک متقاضیان در پردیس بین المللی کیش صرفا جهت تسریع درکار می باشد ودر صورت مثبت بودن نظر شورای تحصیلات تکمیلی پردیس، انتقال متقاضی منوط به دریافت معرفی نامه وی از دفتر خدمات آموزشی دانشگاه تهران می باشد.

پس از بررسی مدارک توسط شورای تحصیلات تکمیلی پردیس کیش، نتیجه جهت تصمیم گیری نهایی به دفتر خدمات آموزشی دانشگاه تهران ارسال میگردد. در صورت پذیرفته شدن، دانشجو موظف به پذیرش تعهدات لازم و ثبت نام اینترنتی می باشد.

بدیهی است ادامه تحصیل دراین پردیس افزون بر اجتماع شرایط لازم جهت پذیرش، متوقف بر پرداخت شهریه تحصیلی برابر مصوبات ابلاغی از هیات محترم امناء دانشگاه تهران است.

لازم به ذکر است در خصوص متقاضیان بورس تبدیل به داخل دراین پردیس ادامه تحصیل ایشان افزون بر اجتماع شرایط لازم جهت پذیرش، متوقف بر تعهد محضری و پرداخت ما به التفاوت شهریه برابر مصوبات ابلاغی از هیات محترم امناء دانشگاه تهران توسط دانشجو میباشد.