آرشیو اخبار

اخبار و اطلاعیه های ورزشی

رشد خلاقیت‌ها و پرورش استعداد‌های دانشجویان در زمینه‌های مختلف فرهنگی و ورزشی بر عهده این مجموعه است.
  امور ورزش و فوق برنامه با شناسایی قابلیت‌ها و توانایی‌های دانشجویان، فراهم آوردن امکانات موردنیاز و سازماندهی فعالیت‌ها، در راستای ارتقای سطح فرهنگی و هنری دانشجویان عزیز گام بر می‌دارد.
یکی دیگر از رسالت های امور ورزش و فوق برنامه پردیس کیش ایجاد نشاط، شادابی و حفظ روحیه ورزشی بین دانشجویان و کارکنان می باشد. امور ورزش به صورت انفرادی و تیمی با برنامه های مدون و منظم جهت حفظ روحیه تندرستی جامعه دانشجویان وکارکنان فعالیت می کند.
فضاهای ورزشی: شامل سالن تندرستی در دو سانس مجزا ویژه آقایان و بانوان زیر نظر مربی اداره می شود،
تجهیزات و تفریحات ورزشی: شامل 68 دستگاه دوچرخه که به صورت رایگان در طول روز در اختیار دانشجویام، کارکنان و اساتید قرار می گیرد،
همایش های دوچرخه سواری و پیاده روی و طناب کشی ویژه دانشجویان، ماهیگیری تفریحی با لنسر ماهیگیری، 
جشنواره ها: برگزاری جشنواره های ورزشی ویژه کارکنان و دانشجویان به صورت سالانه،