عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

" ثبت و ارسال درخواست فرصت مطالعاتی از طریق سامانه گلستان"

" ثبت و ارسال درخواست فرصت مطالعاتی از طریق سامانه گلستان"


به اطلاع دانشجویان محترم علاقمند به استفاده از فرصت مطالعاتی می رساند ، فرایند فرصت مطالعاتی در سامانه گلستان راه اندازی شده است، لذا دانشجویان متقاضی می بایست نسبت  به ثبت نام و بارگذاری مدارک در سامانه فوق اقدام نمایند.
لازم به ذکر است تنها معرفی دانشجو از طریق سیستم اتوماسیون صورت میگیرد و به درخواست‌هایی که غیر از سامانه مذکور به اداره کل ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داتشجویان محترم  جهت راهنمایی به منظور استفاده از سامانه فوق به نشانی زیر مراجعه نمایند:
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/4068

آدرس کوتاه :