عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در مقطع کارشناسی ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در مقطع کارشناسی ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


متعاقبا از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org اعلام خواهد شد.

 

 پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی  نیم سال اول سال تحصیلی  1401  -  1400
پردیس بین المللی کیش
ردیف نام رشته تحصیلی / گرایش
1 علوم اجتماعی حسابداری
2 مدیریت مالی
3 علوم انسانی حقوق
4 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر
5 مهندسی صنایع
6 هنر مهندسی معماری
7 طراحی صنعتی

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :