گزارش کارگاه های برگزار شده

گزارش کارگاه آموزشی با عنوان " آموزش تنیس با رویکرد علوم ورزشی"

گزارش کارگاه آموزشی با عنوان " آموزش تنیس با رویکرد علوم ورزشی"


 

گروه علوم ورزشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران کارگاه آموزشی با عنوان «تنیس با رویکرد علوم ورزشی» را با حضور حدود ٦٠ نفر از  مربیان نخبه کشور، روسای هیئت های ورزشی، فعالین ورزشی حوزه تنیس و دانشجویان علوم ورزشی، در دو روز، مورخ ٢٠و٢١ اردیبهشت ١٣٩٧ ، بر گزار کرد.
این کارگاه در 5 عنوان اصلی توسط جمعی از اساتید رشته علوم ورزشی در بخش تئوری در محل سالن اجتماعات پردیس کیش و در بخش عملی در مجموعه آزمایشگاههای علوم ورزشی و مرکز تندرستی پردیس کیش و موسسه وزش و تفریحات سالم منطه آزاد کیش  به شرح ذیل برقرار گردید:
•    آقایان دکتر نصرا... سجادی و دکتر حسین رجبی  در (فرصت های بازاریابی در ورزش تنیس)،
•    دکتر عباسعلی گایینی (مبانی فیزیولوژی و تغذیه ورزش تنیس)،
•    دکتر حسن دانشمندی (بررسی آسیب های تنیس و ورزش های پیشگیری)،
•    سرکار خانم دکتر آکوچکیان (ارزیابی فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با تنیس
•    دانشجوی دکتری رشته امدادگر ورزشی جناب آقای سام کاظمی (آموزش آکادمیک ورزش تنیس)
دوره آموزشی تنیس با رویکرد علوم ورزشی با استقبال بسیار خوب شرکت کنندگان از برگزاری دوره های پیشرفته و مشابه در آینده همراه بود و در انتها با حضور رئیس محترم پردیس کیش جناب آقای دکترخلیلی عراقی و اعطای گواهی حضور شرکت کنندگان این کارگاه به کار خود پایان داد.