عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

گزارش مسابقات دهه فجر پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران بهمن و اسفندماه سال 97

گزارش مسابقات دهه فجر پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران بهمن و اسفندماه سال 97


در راستای اجرای تقویم ورزشی ابالغ شده از سوی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران و به مناسبت بزرگداشت پیروزی شکوهمند انقالب اسلامی از تاریخ 97/11/16 لغایت 97/12/05 ،یک دوره مسابقات ورزشی ویژه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی در رشته های ایرهاکی، دارت تیمی و انفرادی و تیراندازی با تفنگ بادی با حضور 91 شرکت کننده با هدف افزایش شور و نشاط و شادابی در بین کارکنان و اشاعه فرهنگ ورزش در بین دانشگاهیان، در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار گردید.
آدرس کوتاه :