گزارش کارگاه های برگزار شده

گزارش برگزاری کارگاه «هندسه و ساخت مقرنس» - 17 و 18 اردیبهشت 1397

گزارش برگزاری کارگاه «هندسه و ساخت مقرنس» - 17 و 18 اردیبهشت 1397


 

کارگاه آموزشی «هندسه و ساخت مقرنس» توسط گروه معماری پردیس کیش، با تدریس جناب آقای دکتر کبیر صابر ، جناب آقای اصغریان جدی و آقای کاظم پور، به مدت دو روز، مورخ 17 و 18 اردیبهشت ماه 1397، در  16 ساعت با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد.
رویکرد آموزشی این دوره آموزشی باعث شد تا شرکت کنندگان بتوانند آموزش مناسبی در سطح  یادگیری مقدمات اولیه ساخت مقرنس بدست آورند و بتوانند با ساخت یک نمونه محراب دارای مقرنس با سختی کار بیشتر آشنا شوند.
کارگاه «هندسه و ساخت مقرنس» با حضور تعدادی از دانشجویان مقطع دکتری ، ارشد و کارشناسی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید. گفتنی است اساتید حاضر در کارگاه در انتهای هر جلسه به سوالات حاضرین در خصوص مطالب ارائه شده پاسخ می دادند.
در انتهای روز دوم کارگاه، از سوی اداره پژوهش پردیس کیش دانشگاه تهران به شرکت کنندگان گواهینامه دوره آموزشی ارایه گردید.