متن خبر

کنفرانس بین المللی ژئو اسپاسیال 2019

کنفرانس بین المللی ژئو اسپاسیال 2019


کنفرانس بین المللی ژئو اسپاسیال 2019 در تاریخ20 لغایت22 مهرماه 1398 در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.

 

آدرس کوتاه :