عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

کسب نشان نقره عمادالدین نراقی در مسابقات تیراندازی با تپانچه هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران

کسب نشان نقره عمادالدین نراقی در مسابقات تیراندازی با تپانچه هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران


کسب مدال نقره عمادالدین نراقی در مسابقات تیراندازی با تپانچه در هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه تهران همواره نشان از شایستگی والای ورزشکاران عزیزمان دارد. اقتدار روز افزون و سرافرازی هرچه بیشتر این ورزشکار عزیز را از خداوند منان خواستاریم.
اسامی تیم تیراندازی با تپانچه: عمادالدین نراقی و محمدرضا قیصری هنجنی
اسامی تیم تیراندازی با تفنگ: پریسا پهلوانی، مرضیه منصوری پالاس و محمد محمدی
سرپرست تیم: مرتضی محمدزاده

امور دانشجویی و فرهنگی

آدرس کوتاه :