عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

کسب دو مقام سوم و یک مقام چهارم تیم شنا دختران پردیس کیش در شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران

کسب دو مقام سوم و یک مقام چهارم تیم شنا دختران پردیس کیش در شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران


کسب دو مقام سوم و یک مقام چهارم شنا دختران پردیس کیش در شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشگاه تهران را به ورزشکاران و جامعه ورزش این پردیس تبریک گفته و استمرار توفیق و سربلندی این عزیزان در میادین ورزشی را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.
اسامی شنا دختران پردیس کیش: خانم ها نونا علی اصغرزاده علیایی، سمیه آقایان، یاسمن افشارزاده 
 نونا علی اصغرزاده علیایی مقام سوم 50 متر آزاد
 سمیه آقایان مقام سوم 100 متر قورباغه
 یاسمن افشارزاده مقام چهارم 50 متر کرال پشت
مربی: مرجان اسدی 
سرپرست: راضیه منصوری مهر
امور دانشجویی و فرهنگی
آدرس کوتاه :