عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه پول شویی و راه های مبارزه با آن

کارگاه پول شویی و راه های مبارزه با آن


کارگاه «پول شویی و راه های مبارزه با آن » در روز پنج شنبه 16اسفند  ماه 1397 در سالن اجتماعات پردیس کیش برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر با شماره ی 09382665106 تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه :