عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

کارگاه و نشست دانشجویی با حضور دانشجویان دانشگاه Leiden هلند و دانشجویان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار شد

کارگاه و نشست دانشجویی با حضور دانشجویان دانشگاه Leiden هلند و دانشجویان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار شد


پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران با همکاری دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه کارگاه و نشست دانشجویی بین دانشجویان دانشگاهLeiden  هلند و دانشجویان گروه مدیریت رسانه و مدیریت گردشگری پردیس کیش برگزار کرد. این برنامه با موضوع «دیپلماسی عمومی (رسانه ای گردشکری و فرهنگی) و روابط ایران و اتحادیه اروپا» صبح روز پنجشنبه 31 فروردین بصورت کارگاهی و عصر همان روز به شکل نشست دانشجویی در محل پردیس کیش تشکیل گردید. 
در بخش کارگاه دکتر سعیدابادی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران با موضوع perception and misperception و دکتر رحمانی از دانشکده روابط بین الملل در خصوص neuro diplomacy سخنرانی کردند. دانشجویان پردیس کیش از این برنامه استقبال خوبی کرده و انجام هرچه بیشتر کارگاهها و نشست هایی از این دست به منظور تعامل بیشتر با دانشجویان کشورهای دیگر را خواستار شدند.

آدرس کوتاه :