عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات عملی دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات عملی دانشگاه تهران


دانشجویان گرامی جدید  الورود به پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران خوش آمدید
از شما دعوت می شود در یکی از جلسات آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات عملی  مطابق جدول زمانبندی شده در محل کتابخانه پردیس شرکت نمائید.
جهت کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام به کتابخانه مراجعه فرمایید.
 

کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات علمی دانشگاه تهران

زمان

تاریخ

ساعت

پنج شنبه

1397/07/26

17-19

جمعه

1397/07/27

17-19

پنج شنبه

1397/08/03

17-19

جمعه

1397/08/04

17-19

 
آدرس کوتاه :