عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

کارگاه آشنایی با سامانه کتابخانه و پایگاه های اطلاعات علمی

کارگاه آشنایی با سامانه کتابخانه و پایگاه های اطلاعات علمی


نو دانشجویان گرامی، به پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ، خوش آمدید

از شما دعوت می شود، در یکی از کارگاه های آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات علمی، طبق جدول زمان بندی شده در محل کتابخانه پردیس شرکت کنید.

برای آگاهی بیشتر و نام نویسی به کتابخانه مراجعه فرمائید.

کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات علمی دانشگاه تهران

زمان

تاریخ

ساعت

صبح

عصر

پنج شنبه

12/08/1401

30 :11 الی 30 :12

30 :14 الی 30 :15

پنج شنبه

19/08/1401

30 :11 الی 30 :12

30 :14 الی 30 :15

پنج شنبه

26/08/1401

30 :11 الی 30 :12

30 :14 الی 30 :15

 

آدرس کوتاه :