نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان پژوهش

کارکنان پژوهش


نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
دکتر مهدیه آکوچکیان رئیس واحد پژوهش 48 makoochakian@ut.ac.ir
گلناز زارع کارشناس پژوهش و دفاع پایان نامه ها 203 gzare@ut.ac.ir
علی ابراهیمی کارشناس پژوهش و پروپوزال ها 135 Ali.abrahimi@ut.ac.ir