نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان معاونت آموزشی

کارکنان معاونت آموزشی


نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
آزاده افشاریان زاده رئیس اداره خدمات آموزشی 46 afsharianzadeh@ut.ac.ir
سینا سیاردوست رئیس مرکز آموزش الکترونیکی 117 s.sayardoost@ut.ac.ir
زهره فیروزی مسئول دفتر معاونت علمی،
کارشناس مرکز زبان
کارشناس دانشجویان شاهد و ایثارگر
166 firouzi63@ut.ac.ir
بهنام محمدی پور کارشناس فارغ التحصیلان 227 b.mohammadipour@ut.ac.ir
جعفر احمدی مسئول پذیرش 201 jafar.ahmadi25@ut.ac.ir
شیرین امینی کارشناس آموزش 211 Shirin_amini@ut.ac.ir
مصطفی ارجمندی کارشناس آموزش 219 m_arjomandi1362@ut.ac.ir
سحر خانجان کارشناس آموزش 209 Sahar.khanjan@ut.ac.ir
مژده آرون کارشناس آموزش 167 Mojdeh.arvan@ut.ac.ir
فرزانه پری کارشناس آموزش 206 f.pari@ut.ac.ir
سیدمجید سیاهپوش کارشناس آموزش 240 siyahpoush.majid@ut.ac.ir
مریم اسدی بایگانی آموزش 228 maryamasadi@ut.ac.ir
علی ابراهیمی اپراتور آموزش 230 aliebrahimi207@guest.ut.ac.ir